icon_account.svg

Accounting

Onder accounting vallen volgende kerntaken:

 • Verzorgen van alle boekhoudkundige verplichtingen
 • Opvolging van de intern gevoerde boekhouding
 • Opmaak en indiening van BTW, vennootschapsbelasting, personenbelasting aangiften
 • Advies omtrent organisatie boekhouding
 • Startersbegeleiding

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat uw onderneming over een boekhouding beschikt en aan alle aangifteverplichtingen voldoet.


De administratieve hordes die een ondernemer moet nemen worden vaak ervaren als onoverkomelijk, en zeker door startende ondernemers. Door onze jarenlange praktijkervaring kunnen wij u adviseren hoe uw onderneming te organiseren zodat wij kunnen verzekeren dat uw onderneming aan alle boekhoudkundige verplichtingen voldoet, en uw eigen inspanning hiervoor tot een minimum wordt herleid waardoor u zich kan focussen op uw kerntaak als ondernemer.

icon_reporting.svg

Report & controlling

Onder reporting & controlling vallen volgende kerntaken:

 • Opmaak periodieke rapportering (maandelijks, kwartaalbasis, etc.)
 • Tussentijdse bespreking
 • Proactieve opvolging van uw dossier
 • Analyse investeringsopportuniteiten

De boekhouding van een onderneming bevat een schat aan informatie over de gezondheid van uw zaak. Hoe evolueert mijn onderneming? Swingen bepaalde kosten de pan uit? Kan of moet er geïnvesteerd worden? Dit zijn enkele vragen waarop de boekhouding een antwoord zal bieden.


Onze taak bestaat erin om de gegevens uit uw boekhouding te vertalen zodat deze cijfers u het antwoord geven op al uw vragen over uw onderneming. 

Op basis van het beleidsinstrument dat de boekhouding moet zijn, uw ondernemerschap en onze expertise werken we samen om uw doelen als ondernemer te bereiken.

icon_taks_170323_195013.svg

Taks & legal

Onder taks & legal vallen volgende kerntaken:

 • Oprichtingsformaliteiten
 • Keuze vennootschapsvorm
 • Advies inzake fiscaliteit, sociaal recht, handelsrecht en burgerlijk recht
 • Successieplanning
 • Advies en bijstand bij overnames

Handelingen die worden gesteld brengen steeds bepaalde rechten en plichten mee conform de van toepassing zijnde wetgeving. Rekening houdend met de snel wijzigende wetgeving is het voor u als ondernemer niet eenvoudig om de gevolgen van bepaalde handelingen correct in te schatten.


Daarom staan wij klaar om een antwoord te geven op al uw vragen zodat u de juridische en fiscale gevolgen van beslissingen perfect kan inschatten. Waar nodig kunnen wij beroep doen op ons netwerk van vakspecialisten om u het beste advies te geven. 

Door onze proactieve benadering zullen wij uw dossier steeds screenen rekening houdend met de vigerende wetgeving, waardoor optimalisatiemogelijkheden tijdig worden gedetecteerd.

Heeft u een vraag of wil u graag meer info?

Contacteer ons