Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 5 juli 2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Optifisk nv, Augustijnenlaan 27 te 2200 Herentals met als ondernemingsnummer 0865.611.568.

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en verwerken jouw gegevens op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), Verordening (EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.


WANNEER EN VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken gegevens van individuele personen in het kader van de verwerking van boekhoudstukken en de hele werkflow rond boekhouden (tussentijdse besprekingen, afsluit, fiscale aangiften, jaarrekeningen, diverse adviezen) vanaf het moment dat je klant wordt bij ons.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn tijdens het boekhoudproces:

  • Alle contactgegevens zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer, rijksregisternummer, je onderneming,
  • Bankgegevens
  • Rsz gegevens
  • Fiscale stukken
  • Gezinssituatie
  • Alle relevante gegevens afhankelijk van je specifieke dossier


HOE VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

De persoonlijke informatie die je ons verstrekt zowel mondeling als schriftelijk wordt gebruikt tijdens het boekhoudproces en in de adviesverlening.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om je te informeren over de verschillende stappen in dit proces.


GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS.

De verwerking van de gegevens vindt haar grondslag in de contractuele relatie.

Bepaalde gegevens moeten echter meegedeeld worden aan overheidsdiensten zodat de verwerking haar grondslag vindt in een wettelijke verplichting.


OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen tenzij op vraag van de overheid.


VEILIGHEID VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische beveiligingsmaatregelen, waaronder het gebruik van back-ups, beveiligde server, paswoorden.

Het kantoor is organisatorisch zo ingericht om de veiligheid maximum te garanderen waaronder het gebruik van individueel aangepast sleutels, alarmcentrale, camerabewaking, absolute scheiding kantoorruimte/publieksruimte.


JOUW RECHTEN

Je kan kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens op voorwaarde dat je een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag richt tot Optifisk nv (gegevens staan vermeld onder het punt “contactgegevens” in dit beleid) en nadat je identiteit is geverifieerd door een kopie van je identiteitskaart.

Na ontvangst van je verzoek sturen we je binnen de twee weken een uitnodiging om jouw gegevens te komen inkijken op ons kantoor.

Recht van verzet

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens alsook van het gebruik dat Optifisk van jouw persoonsgegevens maakt.

Recht op rectificatie

Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om te vragen of je gegevens gewist worden. Na afloop van de contractuele relatie is er echter de noodzaak om de gegevens te bewaren gedurende de verjaringstermijn (10 jaar) tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. Tijdens deze periode zullen de gegevens niet gewist worden, maar zullen ze afgeschermd worden zodat ze niet gebruikt kunnen worden voor andere verwerkingsdoeleinden.

Recht op verwerkingsbeperking

Dit slaat op het vorig recht waar de gegevens nog niet gewist kunnen worden maar de verwerking beperkt wordt.

Indien je van oordeel bent dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

WIJZIGINGEN

Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Bij wijzigingen veranderen wij de datum van de laatste update en wordt deze versie op de website geplaatst.

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Optifisk NV, Augustijnenlaan 27, 2200 Herentals
014/28 21 21
info@optifisk.be

Heeft u een vraag of wil u graag meer info?

Contacteer ons